Svenska Läkarsällskapets loggo
Loggan för sektionen, står "sektionen för maxillofacialkirurgi". står "sektionen för maxillofacialkirurgi".

Välkommen till Svensk Förening för Maxillofacialkirurgi

Maxillofacialkirurgi är den medicinska specialitet som diagnostiserar, utreder och behandlar sjukdomar i munhåla, käkar, ansiktsskelett och hudåkommor i huvud-halsområdet. Specialiteten finns i de flesta europeiska länder men Sverige och Danmark är än så länge två undantag. I Sverige finns i stället den odontologiska specialiteten ”Käkkirurgi” vilken har liknande inriktning. Det finns enligt SoS (juni 2016) totalt 171 personer i Sverige som har både läkar- och tandläkarlegitimation.

 

Inom den käkkirurgiska specialiteten är 15 läkare verksamma som specialister och ytterligare 4 befinner sig i olika utbildningsfaser inom specialiteten.

Då föreningen ingår i Svenska Läkaresällskapet är käkkirurger/ST med läkarutbildning huvudmålgruppen. Vi välkomnar dock alla käkkirurgiska kollegor med intresse för medicinsk vidareutveckling och verksamhet på sjukhus.

 

Maxillofacialkirurgi är ett ämnesområde som för närvarande är under stark utveckling där både medicinska och odontologiska kunskaper tillsammans ger en unik kompetens för patientsäker vård inom fältet. Vi hoppas på att tillsammans med medlemmarna kunna bygga ett gemensamt forum för vidare utveckling och givande diskussioner inom detta spännande kirurgiska fält!

 

 

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2024-03-18

kirurgisal i blått