Svenska Läkarsällskapets loggo
Loggan för sektionen, står "sektionen för maxillofacialkirurgi". står "sektionen för maxillofacialkirurgi".

Välkommen till Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi

Maxillofacialkirurgi är den medicinska specialitet som diagnostiserar, utreder och behandlar sjukdomar i munhåla, käkar, ansiktsskelett och hudåkommor i huvud-halsområdet. Specialiteten finns i de flesta europeiska länder men Sverige och Danmark är än så länge två undantag.  I Sverige finns i stället den odontologiska specialiteten ”Käkkirurgi” vilken har liknande inriktning. Det finns enligt SoS (juni 2016) totalt 171 personer i Sverige som har både läkar- och tandläkarlegitimation

Inom den käkkirurgiska specialiteten är 12 läkare verksamma som specialister och ytterligare 6 befinner sig i olika utbildningsfaser inom specialiteten. Maxillofacialkirurgi är ett ämnesområde som för närvarande är under stark utveckling där både medicinska och odontologiska kunskaper tillsammans ger en unik kompetens för patientsäker vård inom fältet. Vi hoppas på att tillsammans med medlemmarna kunna bygga ett gemensamt forum för vidare utveckling och givande diskussioner inom detta spännande kirurgiska fält!

 

Välkomna!

kirurgisal i blått